Menu
ทีโอที มอบหน้ากากกันฝุ่น


  

17 ม.ค.62  ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที  นายมนต์ชัย หนูสง กจญ. เป็นประธานในการมอบหน้ากากกันฝุ่นN95 ให้กับนาย
อนุรุต อุทัยรัตน์ รจญ.น. จำนวน 500 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานได้สวมใส่ในขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัย
ต่อสุขภาพดยมีนายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รจญ.ง. ร่วมในพิธี ทั้งนี้ กจญ.ได้ให้ความสำคัญในความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ช่าง
ทีโอที ผู้ปฏิบัติงานและพนักงาน OS ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ติดตั้งและบำรุงรักษาบริการโทรคมนาคมให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากฝุ่นละออง