5. เข้าเน็ตไม่ได้ เป็นเพราะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเปล่า

กรณีที่ลูกค้าเข้าเน็ตไม่ได้ ก่อนอื่นให้ตรวจสอบ Connect Network ที่หน้า Desktop ก่อน ถ้าพบว่ามีเครื่องหมายกากบาทที่ Local Area แปลว่าสัญญาณเน็ตได้เชื่อมต่อสมบูรณ์ ดังนั้นอาจเป็นที่การต่อสายอุปกรณ์ไม่อยู่ในสภาพปกติ จุดต่อไปให้ลองดูว่าสายแลน (LAN) ต่อแน่นหรือไม่หากแน่นดีแล้วยังเป็นเครื่องหมายกากบาทอยู่ อาจจะต้องลองเปลี่ยนสายแลน หากลูกค้าใช้ wireless ให้เปิดสวิตช์สัญญาณก่อน บางครั้งแค่ปิดสวิตช์ Modem สักครู่แล้วเปิดใหม่ก็ใช้ได้แล้ว
Up Down

6. พ่วงสายโทรศัพท์ก็มีผลกับอินเทอร์เน็ต

หากพบว่าเน็ตหลุดทุกครั้งที่มีโทรศัพท์เข้าที่บ้าน ให้ตรวจสอบการต่อกล่อง Spilter ซึ่งถ้าไม่ได้ต่อหรือต่อผิดอาจมีผลให้อินเทอร์เน็ตหลุดได้เมื่อมีสายเรียก เข้ามา หรือถ้ามีการพ่วงหลายจุดก็จะทำให้หลุดจากการใช้งาน อินเทอร์เน็ตได้
Up Down

7. ADSL มีสัญญาณ สามารถConnect ได้ แต่บางเว็บเข้าไม่ได้ เกิดจากสาเหตุใด?

ตราวจสอบ Default Gateway หากไม่พบ Gateway แนะนำลูกค้าตรวจสอบเครื่องลูกค้า
หากพบ Gefault Gateway ให้เข้าหน้า Modem เช็คว่าได้รับค่า Ipwan หรือไม่
แต่ถ้าได้รับ Ipwan แล้วยังใช้งานไม่ได้ แนะนำให้ ตรวจสอบว่ามีการ Fix Ip , DNS , Proxy ไว้หรือไม่
ปรากฎว่ามี ให้เอาออก และทำการ Delete file cookies history พร้อมปิด Security Firewall และ Restart เครื่องแล้วลองใช้งาน หากใช้งานไมได้ติดต่อ TOT Helpdesk1100

หมายเหตุ : หากมีการพ่วงต่อเป็นวงแลน แนะนำให้ Test เครื่องเดียวซึ่งเป็นเครื่องที่พ่วงต่อกับ Modem โดยตรงเท่านั้น
Up Down

8. ทำไม Internet ถึง Connect ไม่ได้

ให้ตรวจสอบสถานะสัญญาณไฟ Modem ว่าไฟ LINK/DSL/WAN ติดหรือไม่
ถ้าไม่ติด ให้ติดต่อ TOT Helpdesk 1100

อีกกรณี ถ้ามีสัญญาณไฟติดนิ่ง ให้เข้าหน้า Modem เพื่อตรวจสอบ ว่ามีค่า IP wan หรือไม่
ถ้ามีค่า IP ให้ไปอ่านหัวข้อ “6.ADSL มีสัญญาณ สามารถConnect ได้ แต่บางเว็บเข้าไม่ได้ เกิดจากสาเหตุใด? ”
แต่ถ้าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วใช้งานไม่ได้ ติดต่อ TOT Helpdesk1100
Up Down